Praca z coachem – poszerz zakres swoich kompetencji

Szukasz porady coacha psychologa? Zajrzyj na https://janklusak.pl.

Sektor zatrudnienia w ostatnich latach wymaga ciągłego dostosowywania się do jego teraźniejszych wymagań, a przy tym jest nadzwyczaj konkurencyjny. Stąd tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty jednostkowego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy większych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wspomóc się wiedzą wykwalifikowanego coacha.

Coach biznesu – pomoc dla menedżerów i prezesów firm

Wykwalifikowany coach kariery służy pomocą w poszerzeniu zakresu umiejętności jednostki, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe oraz zachodzące zmiany. Dzięki temu może ona znacznie szybciej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy, ale również kreuje szersze perspektywy awansu. Coach skupia się na ambicjach i zamiarach klienta, zatem sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na realizację ustalonych zadań. Kto chętnie decyduje się na sesje coachingowe? To głównie menedżerowie oraz właściciele firm, którzy pragną rozwijać własne kompetencje w dziedzinie nadzoru i organizacji pracy.

Współpraca z coachem biznesu – wstępna rozmowa i poznanie celów klienta

Fundamentem przynoszącej pożądane skutki współpracy z coachem biznesu, jest staranne poznanie klienta. Z tej przyczyny pierwsza sesja z coachem skupia się na precyzyjnym określeniu ambicji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, największych zwycięstw i niepowodzeń zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, jak również wstępnie uzgodnić ilość i częstotliwość sesji potrzebnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Pierwsze spotkanie nie musi odbywać się z coachem twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę przez komunikator czy też telefon. Po ukończeniu ustalonej serii sesji coach sporządza podsumowanie. Wymienia w nim, które postanowienia zostały osiągnięte oraz czy ewentualnie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]