cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń realizują mnóstwo poświadczonych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że online nietrudno znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko wymagane, przykładowo jeżeli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie obliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Czas wykonania, język, rodzaj przekładu – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Finalny koszt translacji tekstu determinują następujące czynniki:
1. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest zasadniczo o wiele tańszy niż translacja na język obcy.
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka tekstu. Przekład prac naukowych, opracowań medycznych lub dokumentów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, żeby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych błędów.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Wypada zaakcentować, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak paszport bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]