Badania psychologiczne kierowców – garść faktów

Zamów badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które potrzebne są do wykonywania konkretnych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie ma czego. Komplet badań zbudowana jest z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Ujmują m.in: intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje stereometr, wirometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni jedynie pamiętać, aby zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1+E, D1, D oraz D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które zamierzają wykonywać zawód egzaminatora oraz instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Trzeba podkreślić, że przejść je muszą także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy poddać się im wyłącznie raz.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]