Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Nota księgowa 40 euro. Uzyskaj więcej informacji.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo prędzej lub później zawsze zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 lub 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych czy wystawiać od razu?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co ważne, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy budowanych częstokroć przez lata dobrych stosunków partnerskich. Przecież zwłoka w przelaniu opłaty może być kwestią zwyczajnego niedopatrzenia albo chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

Kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]