Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Tu otrzymasz szczegółowe informacje o automatycznej windykacji.

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika stosowne czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wysyła identyczną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie wniesiona w ustalonym czasie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując m.in. interwały między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, pod warunkiem, że wspomniane wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa także przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]