Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o proforma znaczenie, znajdziesz na ihpweb.pl.

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale też i większość osób realizujących zakupy w sieci, spotkał się choć raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, stąd nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Rekomenduje się aczkolwiek zostawić ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą przedłożenia danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zakupu towaru czy zrealizowania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o VAT nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, ponieważ mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie jest wykonana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada podobne dane co faktura VAT, a więc:

  • miejsce oraz datę,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie prognozowanej daty wykonania usługi bądź dostarczenia towaru.

Taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Należy też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, kiedy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też wpłaci zaliczkę.