Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Skieruj się tu jeśli interesujesz się metodę kasową.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za wykonanie usług lub sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, kiedy muszą wielokrotnie upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za dostarczone towary lub zrealizowane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet świetnie działająca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków w ustawowym terminie i w rezultacie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Mając na względzie przytoczony wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie opisanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają średnim przedsiębiorstwom metodę kasową?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wysyłających co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzór wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i minimalizację ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]