Szczegółowa charakterystyka i opis Modliszki

Ubarwienie i opis modliszek

            Modliszki to gatunek zwierząt należących do owadów. Charakteryzują się przede wszystkim tym że są zielone. Ich podobieństwo do koników polnych czy świerszczy jest bardzo duże. Jednak różnicą jest to że modliszki mają długie kończyny, ruchliwą głowę a także duże oczy. Odcień modliszek może być również oliwkowy a nawet brązowy. Łatwo też odróżnić samice od samców ponieważ te są znacznie większe. Kończyny szczególnie przednie służą im do chwytania swojej ofiary i zjadania jej. Są to owady bardzo drapieżne o czym przekonać się można obserwując życie tych zwierząt.

Tereny na których zamieszkują modliszki

            Modliszki to rodzaj owada który w największym swoim zgromadzenie zamieszkuje południe Europy. Jest to spowodowane tym że są to tereny o wyższej temperaturze i bardziej suche. Dla modliszek najbardziej idealnym miejscem są suche łąki, trawy a także pola. Klimt śródziemnomorski jaki występuje na południu Europy pozwala na przetrwanie tego gatunku do dnia dzisiejszego. Modliszki można również znaleźć w Polsce, jednak jest to inny gatunek niż ten na południu Europy.

modliszka
Źródło zdjęcia: Pixabay.com

Informacje o hodowli modliszek

            Modliszki to bardzo atrakcyjne owady dlatego wiele osób zajmuje się ich hodowlą. Daje ona również doskonały materiał do tego aby poznać te owady bliżej. Należy przede wszystkim pamiętać o tym aby dawać modliszkom wiele miejsce. Dlatego należy trzymać je w akwarium podobnym do tego dla ryb. Aby klimat odpowiadał naturalnemu środowisku można akwarium wyłożyć torfem i ewentualnie roślinnością która można przynieść z lasu. Jeśli temperatura w domu jest zbyt niska wtedy podłączyć można do akwarium lampkę.

Pokarm dla modliszek

            Modliszki to drapieżny rodzaj gatunkowy owadów. Żywią się głównie innymi drobnymi zwierzętami z gatunku owadów, larwami, robakami, a nawet drobnymi ssakami. Wszystko zależy od tego co modliszce wpadnie w odnóża. Mogą to być muchy, ćmy, a nawet pająki. Pokarm modliszka zbiera dzięki swoim kończynom które ma dosyć długie. Dlatego pokarm nie stanowi dla niej problemu, ponieważ zakrada się do ofiary nawet na odległość kilkunastu centymetrów. Zazwyczaj jest tak, że ofiarą modliszki są owady czy inne zwierzęta mniejsze od niej. Pokarmem zajmuje się samica, jeśli ma potomstwo, natomiast wolne modliszki same zdobywają dla siebie.

Występowanie modliszek w Polsce

            Modliszka występuje w Polsce głównie w okolicach niziny sandomierskiej. Można tam znaleźć jeden z gatunków modliszki jaką jest modliszka zwyczajna. Taka samo jak jej inne gatunki żyje w środowisku takim jak łąki czy lasy. Jest bardzo podobna do swoich osobników, ponieważ jest równie szybka i zwinna. Bardzo lubi wygrzewanie się na słońcu i wylegiwanie na wrzosowiskach. W Polsce ten owad jest pod ochroną, dlatego są wobec niego prawne wymagania. Najwięcej z nich spotkać można w okresie letnim, szczególnie lipcu i sierpniu. Natomiast na jesień i zimę chowają się w swoich norach.

modliszka
Źródło zdjęcia: Pixabay.com

Gatunki modliszek występujące na świecie

            Gatunków modliszek jest bardzo wiele. Zależy to głównie od występowania na danym obszarze. To pozwala odróżnić je od siebie. Te najbardziej znane to modliszka zwyczajna, występująca w Polsce. Są również inne gatunki które mają swoje oryginalne nazwy w języku łacińskim. Występują one na terenach afrykańskich, a nawet chińskich. Największą grupę gatunkową modliszki znaleźć można w południowej Europie. Jest to podgatunek zwany Pterygotą.

Rozród modliszek

            Modliszki dokonują aktu rozrodu tak samo, jak inne zwierzęta typu samczego. Samiec zapładnia samicę poprzez kopulacje która może trwać nawet dwie godziny. Zdarza się że samica zjada głowę samca a mimo to kopulacja nadal trwa. Kiedy samica zostanie zapłodniona wówczas tworzone są kokony w których wyklują się młode modliszki. Owady te charakteryzują się tym że zapładniają się raz na całe życie. Z takiego kokonu może wykluć się nawet do dwustu modliszek. Po roku małe modliszki przychodzą na świat i bardzo szybko dorastają. Jako owady drapieżne łatwo uczą się od samic zdobywania pożywienia.