Jaką żywność uznaje się za ekologiczną?

Zamów żywność eko na artmankiszonki.pl.

Od prężnego rozwoju branży żywieniowej, który obserwujemy od początku XX wieku, wyroby spożywane przez nas codziennie zaczęto nagminnie nasycać przeróżnymi związkami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Lecz razem z poszerzającą się świadomością nabywców odnośnie tego, co konsumują i jakie może to wywoływać następstwa dla ich zdrowia, ostatnio coraz chętniej poszukują oni artykułów wytworzonych z żywności ekologicznej.

Ekologiczna żywność – z upraw nie korzystających z chemicznych nawozów i pestycydów

Aby jakiś wyrób sprzedawany w naszym kraju mógł nazywać się „eko”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko i przetwory z niej wyprodukowane muszą posiadać stosowne certyfikaty wydawane przez uprawnione do tego instytuty. Kluczowym jednakże cechą spożywczych artykułów ekologicznych jest to, że wykorzystane do ich przygotowania owoce oraz warzywa hodowano z zachowaniem głównych zasad rolnictwa ekologicznego. To znaczy, iż rolnicy nie używali chemicznych nawozów ani pestycydów mogących mieć niekorzystny oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, ale które też są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre bowiem nawozy powodują odkwaszenie gleby bądź zanieczyszczają wody powierzchniowe, a natryski upraw chemicznymi pestycydami nierzadko powodują np. obumieranie pożytecznych pszczół. Z kolei na skutek ekologicznej uprawy warzywa oraz owoce mają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to oznacza, iż mniej tych niepożądanych związków przeniknie do ustroju ich konsumentów.

Jak winna być oznakowana eko żywność?

Przetwory eko są poddawane stałemu nadzorowi w każdej fazie produkcji, w tym również w czasie przechowywania oraz transportu. Co ważne, gdy artykuł spełnia wymogi, jego wytwórca nie licząc typowych informacji między innymi o wartościach odżywczych, terminie trwałości, wadze netto, miejscu pochodzenia ingredientów czy warunkach przechowywania, musi dodatkowo obowiązkowo wskazać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej niniejszy produkt i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym jest listek ułożony z gwiazd na zielonym tle. Szukając ekologicznych przetworów trzeba więc czytać starannie etykiety produktów, a kupując je online w sklepie producenta sprawdzić, czy zamieścił on na stronie sklepu informację o posiadanych certyfikatach.

Dane firmy:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]