Jak prawidłowo interpretować poezję – poradnik

Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, czy w mieście, czy na wsi powinniśmy naszym dzieciom czytać wiersze, wierszyki i opowiadania. Jak duży wpływ one maja na prawidłowy, emocjonalny rozwój dziecka o ty nikogo nie trzeba przekonywać. Wiersze, wierszyki i opowiadania dla dzieci są pisane słowami, których nie trzeba dziecku tłumaczyć, rozwijają wyobraźnie dziecka.

Po przeczytaniu wiersza, wierszyka czy opowiadania w dziecku wzrasta ciekawość świata, dziecko pyta o wiele spraw, o których była mowa w wierszu, wierszyku czy opowiadaniu. Dzięki temu Mamy większą możliwość nawiązywania kontaktu z naszym dzieckiem poprzez rozmowę z nim na temat przeczytanych wierszy, wierszyków czy opowiadań. Wiersze, wierszyki i opowiadania stwarzają świetne sytuacje do zabawy z dzieckiem. Można zaproponować dziecku zabawę w rymowanie. Podajemy wyraz, a dziecko wymyśla inny, który mógłby się z podanym przez nas rymować. Do słownika, biernego, dziecka wprowadzamy nowe pojęcia, kiedyś mu się mogą przypomnieć , wróci do nich, gdy podrośnie.