Jak obliczyć rzadkość monet – porady i poradnik

W przypadku gdy nie jest wiadoma liczba dostępnych numizmatów stosuje się specjalne skale aby sklasyfikować ich liczbę.  W Polsce najpopularniejszą skalą do określenia rzadkości monet jest skala opracowana przez Emeryka Hutten – Czapskiego. Obejmuje ona 11 klas. skala określa ilość zachowanych monet, przedstawia się następująco: R* – 1 szt.; R8 – 2-3 szt.; R7 – 4-6 szt.; R6 – 7-25 szt.; R5 – 26-120 szt.; R4 – 121-600 szt.; R3 – 601-3.000 szt.; R2 – 3.001-15.000 szt.; R1 – 15.001-80.000 szt.; R – 80.001-400.000 szt.; „-” – powyżej 400.000 szt. W przypadku aktualnych emisji znana jest dokładna liczba numizmatów z każdej serii. Skala ta używana jest do określenia rzadkości monet, których wielkość emisji nie jest znana i odnosić powinna się do monet starszych niż te emitowane w XIX wieku. Przy określeniu rzadkości pod uwagę brana jest ilość i stan zachowania dostępnych monet dlatego skala wymaga ciągłego aktualizowania gdyż na rynku kolekcjonerskim mogą pojawić się nowe egzemplarze danej monety. Numizmatyka kojarzy się z kolekcjonowaniem monet.

Oczywiście numizmaty to  nie tylko monety, ale te jest najłatwiej dostać i możemy szybko wzbogacić swoją kolekcję. Rzadko kiedy zastanawiamy się jak właściwie powstają takie monety. Wiadomo, najpierw musi być pomysł. Później jest projekt, dokładny rysunek, dyskusja i akceptacja specjalistów, konsultantów oraz urzędników. Następnie rzeźbiona jest makieta w plastelinie lub glinie modelarskiej i dopracowywane zostają szczegóły oraz wykonywany jest gipsowy odlew. Na tym etapie można jeszcze dokonać poprawek. Po dopracowaniu wykonany zostaje stempel wzorcowy, a po nim stemple robocze. Rysunek jaki będzie na monecie jest odbijany na gładkim stemplu prasą o sile nacisku 400 ton. Następnie dokonuje się obróbki, utwardzania i ponownie poddaje obróbce. Dzięki takiej niemałej ilości zabiegów uzyskuje się niezwykle twarde stemple, które biorą udział w powstawaniu monet. procesy są skomplikowane, ale dzięki temu uzyskuje się niezwykły efekt, który cieszy każdego numizmatyka.