Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

Energia z odzysku. Uzyskaj więcej szczegółów.

Wraz z rozwojem przemysłu pojawił się szybki wzrost popytu na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, jak również poczucie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich wpływu na środowisko.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej przemysłu za sprawą wdrażanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez zwiększenie elektryfikacji oraz ograniczenie zużycia surowców kopalnych. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu i ciepła, czy trigeneracja, gdzie poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego wyzwalany jest dodatkowo chłód.

W wielu obszarach przemysłu realne jest również wykorzystanie ”energii odpadowej”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która powstaje na rozmaitych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezmyślnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i ponowne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu spore oszczędności, jak również skutkuje zmniejszeniem się emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Koszty wyłożone na dekarbonizację przemysłu zwrócą się po paru latach

W dobie globalnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na ekosystem jak również wiedzy, że gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Zorientowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to najlepsza droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, zastosowanie tych środków generuje poważne koszty, lecz w efekcie pożytek jaki one zapewniają, w pełni je kompensują. Oszczędności związane z redukcją wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę innowację. Natomiast zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na ekosystem to już zysk dla wszystkich.

Dane firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10