Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Dowiedz się, gdzie zamówić hakowce, wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z przechowywaniem i transportem odpadów. By ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Dane firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]