znaki BHP, tabliczki informacyjne

Znaki BHP – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa

W naszym kraju obowiązują naprawdę dokładne przepisy BHP. Ich poszanowanie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń staje się marginalne. Aktualnie przepisy BHP nakładają konieczność właściwego znakowania budynków. Tak więc dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle ważna. W jakich sytuacjach stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – w jakich miejscach można je wypatrzeć?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszcza się na najróżniejszych budynkach. Chodzi przede wszystkim o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak również szkoły czy szpitale, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy , które dotyczą postępowania w momencie pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHP, które mają ogromne znaczenie, zaliczane są także instrukcje mówiące sposobach postępowania z odpadami biologicznymi, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z najczęściej stosowanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma prawidłowe oznaczenie trasy do ewakuacji. To ona jest wykorzystywana w sytuacji, gdy w budynku wystąpi jakieś zagrożenie, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na różnorodnych mechanizmach, które awaria wyłączyła z użycia – odnosi się to m. in. wind. Znaki BHP powszechnie stosowane są także w zakładach przemysłowych. Stosuje sięwówczas z reguły znaki ostrzegawcze , ale również znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je robi?

Wykorzystywane obecnie znaki BHP są zawsze produkowane z materiału trwałego, który rewelacyjnie znosi niekorzystne warunki atmosferyczne. Na ogół jest to wysokiej jakości PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być wykorzystywane nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie tracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co kluczowe – można będzie zobaczyć ich treść. W wielu wypadkach powlekane są także warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one widoczne także przy niedostatecznym oświetleniu. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Dane firmy:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]